Definition af bodel

►Ved bodel forstås den del af delingsformuen (tidligere fællesejet), som en ægtefælle har indbragt i ægteskabet eller senere har erhvervet. Se de almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold, lovforslag nr. 178 af 29. marts 2017.◄

Summen af to ægtefællers bodele udgør ægtefællernes xdelingsformue xeller fællesbo.

Se afsnit C.E.14.14 om definition af xdelingsformuex.