Definition af boslod

Ved boslod forstås halvdelen af xdelingsformuen xeller fællesboet, som hver af ægtefællerne udtager, når ægteskabet ophører, fx ved død. ►Se § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov om ægtefællers økonomiske forhold.◄

Se afsnit

  • C.E.14.8 om definition af boslodsudveksling
  • C.E.14.14 om definition af xdelingsformuex.