Definition af boslodsudveksling

Ved boslodsudveksling forstås ægtefællers deling af hver deres bodel med den anden ægtefælle.

Når ægteskabet ophører, skal ægtefællerne dele delingsformuen mellem sig. Værdien af den enkelte ægtefælles bodel skal deles med 50 procent til den anden ægtefælle, medmindre værdien er negativ. En negativ bodel skal ikke deles med den anden ægtefælle.

Se afsnit C.E.14.14 om definition af delingsformue.