Definition af boslodsudveksling

Ved boslodsudveksling forstås ægtefællers deling af hver deres bodel med den anden ægtefælle.

Når ægteskabet ophører, skal ægtefællerne dele xdelingsformuen xmellem sig. Værdien af den enkelte ægtefælles bodel, skal deles med 50 procent til den anden ægtefælle, med mindre værdien er negativ. En negativ bodel skal ikke deles med den anden ægtefælle.

Se afsnit C.E.14.14 om definition af xdelingsformuex.