Definition af boopgørelse

En boopgørelse er en opgørelse af, hvilken formue dødsboet har, når dødsboet slutter, og som skal fordeles mellem afdødes

  • arvinger og
    • eventuelle legatarer samt
    • den længstlevende ægtefælle.

Se afsnit C.E.9.1.1 om hvilke dødsboer, der skal sende boopgørelse ind.

Domstolsstyrelsens hjemmeside findes boopgørelse under emnet Blanketter