Definition af boperioden

Ved boperioden forstås perioden fra og med dagen efter dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Se DBSL § 96, stk. 4.

Når dødsdagen vælges som skæringsdag i boopgørelsen, omfatter boperioden dødsdagen. Se DBSL § 5, stk. 5.