Definition af carry back

Ved carry back forstås tilbagebetaling af skatter, som afdøde og en eventuel længstlevende ægtefælle har betalt af skattepligtig indkomst og aktieindkomst. Tilbagebetaling sker kun, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af reglerne for dødsboer, der ikke er skattefritaget. Det er en betingelse, at dødsboet har negativ skattepligtig indkomst eller negativ aktieindkomst.

Se afsnit C.E.3.3.5.3 om negativ skat (carry back) ved underskud i skattepligtig indkomst eller negativ aktieindkomst i bobeskatningsperioden.