Definition af xdelingsformue xeller fællesbo

Ved xdelingsformue xeller fællesbo forstås alt, hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, når det ikke er gjort til særeje.

Særråden og særhæften for hver af ægtefællernes bodel

Hver ægtefælle har i levende live rådigheden over alt, hvad den pågældende har indført i fællesboet.

Hver af ægtefællerne hæfter med sin bodel og med sit særeje for de forpligtelser, som pågældende har taget på sig, uanset om de er opstået før eller under ægteskabet.

Deling ved ægteskabets ophør

Ved ægteskabets ophør udtager hver ægtefælle eller dens arvinger halvdelen af fællesboet, medmindre undtagelse har særlig lovhjemmel.

Se afsnit C.E.14.6 om definition af bodel.