Definition af livsarving

Ved livsarving forstås en person, der i direkte linje stammer fra afdøde. Det er afdødes

  • børn
  • børnebørn
  • oldebørn
  • osv.

Bemærk

Adoptivbarn sidestilles med et barn, med mindre andet følger af adoptionslovgivningen.