Definition af mellemperiode

Ved mellemperioden forstås perioden fra udløbet af afdødes seneste indkomstår forud for dødsfaldet til og med dødsdagen.

Når afdøde brugte et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), er mellemperioden den periode, som efter KSL §§ 92 og 93 træder i stedet for mellemperioden.

Se DBSL § 96, stk. 3.

Eksempel

Eksemplet viser, hvilken periode der forstås som mellemperioden, når afdøde har bagudforskudt indkomstår.

Forudsætninger:

  • Afdødes indkomstår er 1. juli - 30. juni.

Hvis dødsfald er sket ...

Så er mellemperioden ...

Kommentarer ...

2. februar ►2022◄

1. juli ►2021◄ - 2. februar ►2022◄

Mellemperioden er kortere end et helt år.

15. september ►2022◄

1. juli ►2021◄ - 15. september ►2022◄

Mellemperioden er længere end et helt år.

Eksempel - fremadforskudt indkomstår

Eksemplet viser, hvilken periode der forstås som mellemperioden, når afdøde har fremadforskudt indkomstår.

Forudsætninger:

  • Afdødes indkomstår er 1. februar - 31. januar.

Hvis dødsfald er sket ...

Så er mellemperioden ...

Kommentarer ...

15. januar ►2022◄

1. februar ►2021◄ - 15. januar ►2022◄

Forskudsindkomstskatter for

  • både ►2021◄ og
  • ►2022◄

indgår ved en afsluttende ansættelse for mellemperioden.

2. februar ►2022◄

1. februar ►2022◄ - 2. februar ►2022◄

Forskudsindkomstskat for ►2022◄ indgår ved en afsluttende ansættelse for mellemperioden.

Uskiftet bo og bagudforskudt indkomstår

Når den længstlevende ægtefælle får udlagt dødsboet til uskiftet bo mv., så den pågældende skal beskattes efter reglerne i DBSL afsnit III, og afdøde har brugt bagudforskudt indkomstår, gælder definitionen ikke. Se DBSL § 62, stk. 5.

Se også

Se afsnit

  • C.E.4.1 om afgrænsning af dødsboer omfattet af skattereglerne for uskiftet bo mv.
  • C.E.4.2.2.3 om afdødes indkomst i mellemperioden, når afdøde havde bagudforskudt indkomstår

www.skat.dk findes oplysningsskema for mellemperioden og vejledning hertil.