Definition af samlever i dødsboskattelovens forstand

Ved en afdød persons efterladte samlever forstås en person, som ved dødsfaldet opfylder betingelserne for at kunne arve afdøde efter et udvidet samlevertestamente efter arvelovens §§ 87-89. Se DBSL § 96, stk. 5.

For at kunne arve hinanden efter et udvidet samlivstestamente, skal parterne efter arvelovens § 88

  • opfylde betingelserne for at kunne gifte sig, dvs. ingen af parterne må være gift med en anden
  • ikke allerede have oprettet et samlevertestamente, hvorefter en anden person arver

når testamentet oprettes.

Når dødsfaldet sker, skal parterne

  • leve sammen på fælles bopæl og
    • vente, have eller have haft et fælles barn eller
    • have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år.

Samlivet anses dog ikke for ophørt, hvis den fælles bopæl er ophørt, fordi en af parterne er blevet anbragt på institution eller er flyttet i ældrebolig.