Definition af skattemappe

Ved skattemappe forstås oplysninger om skattemæssige forhold, som SKAT har samlet for hver enkelt skatteyder og med adgang for den enkelte via www.skat.dk.