Definition af skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje kan oprettes ved

  • ægtepagt eller
  • at en gavegiver eller en afdød har bestemt at gave eller arv skal være omfattet af modtagerens skilsmissesæreje.

Bestemmelse om, at arv skal være skilsmissesæreje, skal træffes i et testamente.

Alt, hvad der træder i stedet for de ejendele, ægtepagten eller testamentet vedrører, er omfattet af skilsmissesærejet. Det gælder også indtægter af disse ejendele, medmindre andet er bestemt i ægtepagten eller testamentet.

Ved bodeling efter separation eller skilsmisse beholder hver af ægtefællerne, hvad denne ejer som et skilsmissesæreje. Ved bodeling efter dødsfald indgår et skilsmissesæreje som en del af delingsformuen.

Se arvelovens §§ 28-35.