Definition af succession

Ved succession forstås, at en udlodningsmodtager af et aktiv fra et dødsbo indtræder i dødsboets og eventuelt den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling.

Dødsboet har succederet i afdødes og eventuelt den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling. Se DBSL § 20, stk. 1 og 2 samt afsnit C.E.3.3.2 om dødsboets succession i afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling.