Definition af udlodningsmodtager

Ved udlodningsmodtager forstås en person - både en fysisk og en juridisk person - der modtager udlodning fra et dødsbo.

Se afsnit C.E.14.25 om definition af udlodning.