Definition af regulerings- eller misbrugskrav efter ægtefællelovens kap. 11  

Hvis en ægtefælle overfører sin delingsformue til egne aktiver, der ikke indgår i formuedelingen, kan den anden ægtefælle eller dennes arvinger have et reguleringskrav. Se ægtefællelovens § 38.

Tilsvarende kan der være reguleringskrav ved overførsel af særeje til delingsformue. Se ægtefællelovens § 39.

En ægtefælle eller en arving kan have et misbrugskrav, hvis den anden ægtefælle ved misbrug af rådigheden over sin formue fx væsentlig har mindsket delingsformuen. Se ægtefællelovens § 40.

Se ægtefællelovens kapital 11