►Definition af regulerings- eller misbrugskrav efter kap. 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold◄ 

Hvis en ægtefælle overfører sin delingsformue til egne aktiver, der ikke indgår i formuedelingen, kan den anden ægtefælle eller dennes arvinger have et reguleringskrav. (Se lov om ægtefæller økonomiske forhold § 38).

Tilsvarende kan der være reguleringskrav ved overførsel af særeje til delingsformue. (Se lov om ægtefæller økonomiske forhold § 39).

En ægtefælle eller en arving kan have et misbrugskrav, hvis den anden ægtefælle ved misbrug af rådigheden over sin formue fx væsentlig har mindsket delingsformuen. (Se lov om ægtefæller økonomiske forhold § 40).

Se kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold.