Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for en udlodningsmodtagers muligheder for at succedere ved udlodning fra dødsboet, når

 • afdødes virksomhed har været beskattet efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Betingelser.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning og af succession.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der ved udlodning fra dødsboet overtager

 • afdødes eller
 • den længstlevende ægtefælles

opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).

Regel

Den, der overtager en virksomhed, hvor afdøde eller dennes ægtefælle har brugt virksomhedsordningen i indkomståret forud for dødsåret, kan overtage opsparet overskud. Opsparet overskud kan overtages med den størrelse, det har ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret.

Når opsparet overskud overtages med succession betyder det, at tidligere betalte virksomhedsskatter, der vedrører overtaget opsparet overskud, også anses for betalt af den, der overtager opsparet overskud.

Den, der overtager en del af en erhvervsvirksomhed, kan kun overtage en forholdsmæssig del af opsparet overskud. Det vil sige, at overtager flere udlodningsmodtagere virksomheden i sameje, kan de overtage opsparet overskud i samme forhold, som de overtager virksomheden.

Se DBSL § 39, stk. 2.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.1.4.2 om, hvilken personkreds der kan succedere i fuldt omfang
 • C.E.12.1.1.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.1.7 om beskatningen, når afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.1.9 om beskatningen, hvor én af flere virksomheder indgår i dødsboet.

Bemærk

Der kan også ske udlodning med succession i opsparet overskud, selvom

 • dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6
 • virksomheden i øvrigt ikke overtages med succession i fortjeneste på aktiverne - fx en ejendom, hvor der er tvungen beskatning af en fortjeneste efter DBSL § 29, stk. 2.

Den, der overtager virksomheden eller en del af den, kan vælge

 • ikke at overtage nogen del af opsparet overskud
 • kun at overtage en del af opsparet overskud.

Den del af det opsparede overskud, der ikke overtages på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår, skal beskattes i dødsboet efter reglerne i DBSL

 • § 10, hvis dødsboet er skattefritaget eller
 • § 24, hvis dødsboet ikke er skattefritaget.

Betingelser

Kun fysiske personer kan overtage opsparet overskud med succession. Se DBSL § 36, stk. 1.

Det er en forudsætning for at overtage opsparet overskud, at modtageren selv opfylder kravene i VSL afsnit I. Se DBSL § 39, stk. 2, 4. pkt.

Det vil bl.a. sige, at modtageren er skattepligtig her i landet - herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst - af den virksomhed, som det opsparede overskud knytter sig til. En udenlandsk udlodningsmodtager kan kun overtage opsparet overskud knyttet til et fast driftssted, der ligger her i landet. Se DBSL § 38.