Indhold

Dette afsnit handler om

  • konsekvenser for dødsboet, når der sker udlodning (C.E.3.3.4.3.1)
  • generelle begrænsninger i muligheden for at udlodde med succession (C.E.3.3.4.3.2)
  • begrænsning i udlodning med succession i fast ejendom (C.E.3.3.4.3.3)
  • begrænsning i udlodning med succession i aktier (C.E.3.3.4.3.4)
  • overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.E.3.3.4.3.5).