Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår indkomstskattepligten overgår fra dødsboet til udlodningsmodtager (C.E.3.4.1.1)
  • udlodningsmodtagers anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum (C.E.3.4.1.2)
  • anskaffelsessum ved arv fra udenlandsk dødsbo (C.E.3.4.1.3).