Indhold

Dette afsnit beskriver regler for en udlodningsmodtager, der bor i dødsboets ejendom under skiftet.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Regel

Når en udlodningsmodtager

  • bor i dødsboets ejendom eller
  • benytter en fritidsbolig under skiftet

skal den pågældende betale ejendomsværdiskat som ejer af ejendommen. Det gælder dog kun, hvis afdøde betalte ejendomsværdiskat. Se EVSL § 1, stk. 3.

Når udlodningsmodtager har betalt leje af ejendommen eller fritidsboligen til dødsboet, kan udlodningsmodtager trække et beløb fra i den skattepligtige indkomst. Beløbet udgør den del af den faktiske betalte leje, der ikke overstiger 250 procent af ejendomsværdiskatten. Se DBSL § 40, stk. 4, 1. pkt.

Når den faktisk betalte leje overstiger 250 procent af ejendomsværdiskatten, kan udlodningsmodtager ikke trække det overskydende beløb fra.

Afdøde var beskattet af lejeværdi efter SL § 4, litra b, 2. pkt.

Når afdøde har været beskattet af lejeværdi efter SL § 4, litra b, 2. pkt., skal en udlodningsmodtager, der har boet i ejendommen under skiftet, efter de samme regler medregne lejeværdi af ejendommen i sin skattepligtige indkomst, idet udlodningsmodtageren stilles som en ejer. Se DBSL § 40, stk. 4, 2. pkt.