Indhold

Dette afsnit handler om

  • betingelser for succession (C.E.3.4.3.1)
  • retsvirkninger af succession (C.E.3.4.3.2)
  • virksomhed indgår i udlodning (C.E.3.4.3.3)
  • udlodning til nære slægtninge mv. (C.E.3.4.3.4)
  • udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv. (C.E.3.4.3.5)
  • udlodningsmodtager er ikke skattemæssigt hjemmehørende i Danmark (C.E.3.4.3.6)
  • hovedaktionæraktier indgår i udlodning (C.E.3.4.3.7).
  • overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.E.3.4.3.8)