Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når en udlodningsmodtager udfører arbejde for dødsboet.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et skiftet dødsbo, som er omfattet af DBSL § 3. Se C.E.3.1.2 om, hvilke dødsboer det er.

Regel

Når en udlodningsmodtager udfører arbejde for dødsboet, skal den pågældende i hvert enkelt indkomstår beskattes af et arbejdsvederlag, der svarer til den betaling, som dødsboet skulle have betalt andre for at udføre det pågældende arbejde. Det gælder, uanset hvilket arbejdsvederlag der er aftalt mellem dødsboet og den pågældende. Se DBSL § 40, stk. 3.

Se også

Se afsnit C.E.3.3.3.2.2.4 om dødsboets fradragsret for samme vederlag, og hvilke typer arbejdsydelser, det drejer sig om.