Indhold

Dette afsnit beskriver beskatning af aktionær, der har modtaget hovedaktionæraktier ved udlodning med succession fra et dødsbo.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der opfylder betingelserne for succession. Se afsnit C.E.3.4.3.1

Regel

Når en udlodningsmodtager sælger hovedaktionæraktier, som er udloddet med skattemæssig succession, skal den pågældende i opgørelsen af sit beregningsgrundlag for nedslag efter ABL § 47, stk. 1 bruge udlodningsværdien i stedet for sin afståelsessum. Se DBSL § 36, stk. 3.

Ved opgørelsen af ejertiden medregnes både afdødes, dødsboets og udlodningsmodtagerens ejertid. Se afsnit C.B.2.2.3.2.3 om nedslag for hovedaktionæraktier.

Se også

Se afsnit

  • C.E.3.4.3.1 om betingelser for succession
  • C.E.3.4.3.2 om retsvirkninger af succession
  • C.E.3.4.3.3 når virksomhed indgår i udlodning
  • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
  • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
  • C.E.3.4.3.6 om udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark.