Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler der gælder for den længstlevende ægtefælle og en samlever, når dødsboet er omfattet af DBSL afsnit II.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
    ►◄

Se afsnit C.E.14 om definition af en samlever i dødsboskattelovens forstand.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Reglen omfatter også en samlever.

Bemærk

Når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet, er den længstlevende ægtefælle ikke omfattet af reglerne om den længstlevende ægtefælle i DBSL kapitel 7. Hvis den længstlevende ægtefælle er arving efter afdøde, er pågældende derfor kun omfattet af reglerne om udlodningsmodtagere. Se afsnit C.E.3.4 om reglerne for en udlodningsmodtager.

Regel

Den længstlevende ægtefælle og en samlever er omfattet af reglerne i DBSL kapitel 7 (§§ 41 - 51) om indkomstopgørelse.

Den længstlevende ægtefælle er omfattet af alle bestemmelserne, mens en samlever kun er omfattet af nogle af bestemmelserne. Se afsnit C.E.3.5.2.1 om regler, der gælder for både den længstlevende ægtefælle og en samlever.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.3.5.2.2 om regler, der kun gælder for den længstlevende ægtefælle
  • C.E.4.3.3 om den skattemæssige behandling af den længstlevende ægtefælle, når afdødes særbo skiftes, mens fællesboet er uskiftet bo.

►◄