Indhold

Dette afsnit handler om

  • regler, der gælder for både den længstlevende ægtefælle og en samlever (C.E.3.5.2.1)
  • regler, der kun gælder for den længstlevende ægtefælle (C.E.3.5.2.2).