Indhold

Dette afsnit handler om

  • når den længstlevende ægtefælles formue udloddes til andre arvinger eller legatarer (C.E.3.5.2.2.1)
  • erhvervsvirksomhed indgår i dødsboet eller hos den længstlevende ægtefælle (C.E.3.5.2.2.2)
  • underskud (C.E.3.5.2.2.3)
  • den længstlevende ægtefælles mulighed for at overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto (C.E.3.5.2.2.4)