Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når den længstlevende ægtefælles formue udloddes til andre arvinger eller legatarer.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Regel

Når den længstlevende ægtefælles formue udloddes til afdødes andre arvinger eller legatarer, beskattes fortjeneste og tab ved udlodningen ikke hos den længstlevende ægtefælle. Indtægter og udgifter, der vedrører det udloddede, beskattes derimod hos den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 42, stk. 2.

Bemærk

Reglen gælder

  • ikke for den længstlevende ægtefælles salg til andre end afdødes andre arvinger og legatarer - se afsnit C.E.3.5.2.1.1 om de generelle regler om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle
  • også for udlodning til andre arvinger og legatarer af den længstlevende ægtefælles virksomhed - se afsnit C.E.3.5.2.2.2 om erhvervsvirksomhed, der indgår i dødsboet eller hos den længstlevende ægtefælle.