Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle eller dødsboet ejer erhvervsvirksomhed (C.E.3.5.2.2.2.1)
  • når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden (C.E.3.5.2.2.2.2).