Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Betingelser.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Regel

Dødsboskatteloven har særlige regler, der afviger fra skattelovgivningens regler for personer, når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden.

Det gælder i følgende tilfælde:

  1. Når den længstlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdøde, kan dødsboet bestemme, at den længstlevende ægtefælle skal medregne et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 44, stk. 1, 1. pkt.
  2. Når den længstlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af afdøde, kan dødsboet bestemme, at den længstlevende ægtefælle skal medregne et beløb, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 44, stk. 1, 2. pkt.
  3. Når afdøde i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle fratrække et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 44, stk. 2, 1. pkt.
  4. Når afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle fratrække et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 44, stk. 2, 2. pkt.

Det følger af, at beskatningen af resultatet af erhvervsvirksomhed skal ske hos den, der ejer virksomheden, uanset hvem af ægtefællerne der har drevet den i mellemperioden.

Bemærk

Når dødsboet eller den længstlevende ægtefælle ønsker at bruge en af reglerne, er dødsboet omfattet af obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Se afsnit C.E.3.2.2.3 om obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden.

Betingelser

Det er en betingelse for den længstlevende ægtefælles fradrag efter c. og d., at dødsboet beskattes af det samme beløb

  • i mellemperioden efter DBSL § 13, når dødsboet er skattefritaget
  • i bobeskatningsperioden, når dødsboet ikke er skattefritaget.

Se DBSL § 44, stk. 2, 3. pkt.

Se også

Se også