Indhold

Dette afsnit beskriver regler om overførsel af underskud mellem ægtefællerne.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af DBSL § 3. Den længstlevende ægtefælle og afdøde må ikke være separeret ved dødsfaldet.

Se afsnit C.E.3.5.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Regel

Når afdøde eller dødsboet har underskud i skattepligtig indkomst for

  • mellemperioden
  • bobeskatningsperioden

kan den længstlevende ægtefælle ikke trække underskuddet fra i sin skattepligtige indkomst. Se DBSL § 49, stk. 1.

Når den længstlevende ægtefælle har underskud i sin skattepligtige indkomst, kan dødsboet ikke trække underskuddet fra i sin skattepligtige indkomst for

  • mellemperioden
  • bobeskatningsperioden.

Se DBSL § 49, stk. 2.

Bemærk

Der er ikke mulighed for at fremføre

  • afdødes underskud fra tidligere år til den længstlevende ægtefælle for dødsåret eller senere eller
  • den længstlevende ægtefælles underskud fra tidligere år til mellemperioden eller bobeskatningsperioden.

Det følger af de almindelige regler om, at fremførsel af underskud til ægtefællen er betinget af, at ægtefællerne er sambeskattet ved udgangen af det indkomstår, hvortil fremførsel sker. Se PSL § 13.

Se også

Se ABL § 13 A, stk. 3, om tab på aktier optaget til handel på reguleret marked kun kan overføres eller fremføres til ægtefællen, når disse er sambeskattede.