Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for den længstlevende ægtefælle, når

 • én af flere virksomheder indgår i afdødes eller den længstlevende ægtefælles konjunkturudligningsordning efter VSL afsnit II forud for dødsåret og
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Hovedregel

Når flere virksomheder drives af samme person, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved brug af konjunkturudligningsordningen.

Så længe de to ægtefæller er i live, bliver overskud af erhvervsvirksomhed beskattet hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Det er uden betydning, hvem der ejer den. Se KSL § 25 A, stk. 1.

Når en af ægtefællerne dør, og dødsboet bliver skiftet, overgår beskatningen fra og med dødsåret fra den ægtefælle, der har drevet erhvervsvirksomheden, til den ægtefælle, der ejer den. Se DBSL § 4, stk. 1.

For den længstlevende ægtefælle betyder det, at der kan indgå én eller flere af den længstlevende ægtefælles virksomheder i dødsboet. Det vil være tilfældet, når

 • den længstlevende ægtefælle er ejer af virksomhed(er), som
  a) den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med afdødes virksomhed(er)
  b) afdøde har drevet sammen med sin(e) virksomhed(er)
 • afdødes særbo skiftes adskilt fra fællesboet og omfatter
  c) én eller flere virksomheder, der har været drevet af afdøde eller den længstlevende ægtefælle sammen med én eller flere virksomheder, der tilhører længstlevende ægtefælles andel af fællesboet.

Ad a) Den længstlevende ægtefælle ejer virksomhed(er), som pågældende har drevet sammen med afdødes virksomheder

For den længstlevende ægtefælle betyder det, at

 • den del af henlæggelse til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret
 • inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat

der vedrører den eller de af afdødes virksomhed(er), som den længstlevende ægtefælle har drevet,

skal beskattes i dødsboet efter reglerne i DBSL

 • § 11, stk. 2 (dødsboer, der er skattefritaget) eller
 • § 25, stk. 2 (dødsboer, der ikke er skattefritaget)

fordi det er afdødes virksomhed(er), selv om det er den længstlevende ægtefælles henlæggelse til konjunkturudligning.

Den længstlevende ægtefælles henlæggelse til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat skal derfor nedsættes med den del af henlæggelserne, der indgår i dødsboet. Se DBSL § 46, stk. 2.

Den forholdsmæssige nedsættelse skal beregnes efter forholdet mellem

 • den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
 • hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Indgår henlæggelse til konjunkturudligning for flere indkomstår, der er beskattet med forskellige konjunkturudligningsskatteprocenter, medregnes en forholdsmæssig del af hver af disse.

Se også

Se afsnit C.C.5.3.1.2.3 om, hvordan kapitalafkastgrundlaget opgøres, når VSL afsnit II bruges.

Bemærk

Hovedreglen gælder også, når én eller flere af den længstlevende ægtefælles erhvervsvirksomheder, som

 • afdøde har drevet sammen med egne virksomheder eller
 • den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med andre virksomheder

bliver udloddet til andre arvinger eller legatarer, fordi beskatningen skal ske i dødsboet, selv om den længstlevende ægtefælle er ejer. Se DBSL § 42, stk. 2.

Se også

Se afsnit

 • C.E.14 om definition af legatar
 • C.E.12.1.2.8 om udlodning af den længstlevende ægtefælles virksomhed til andre arvinger.

Ad b) Den længstlevende ægtefælle ejer virksomhed(er), som afdøde har drevet sammen med sine egne virksomheder

For den længstlevende ægtefælle betyder det, at denne ikke har nogen henlæggelser til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret, da det er afdødes henlæggelser.

Derfor skal

 • den del af henlæggelse til konjunkturudligning ved udgangen af indkomståret før dødsåret
 • inklusiv den tilhørende konjunkturudligningsskat

der vedrører den eller de af den længstlevende ægtefælles virksomhed(er), som afdøde har drevet, beskattes i dødsboet efter reglerne i DBSL

 • § 11, stk. 1 (dødsboer, der er skattefritaget) eller
 • § 25, stk. 1 (dødsboer, der ikke er skattefritaget)

selv om de vedrører virksomhed(er), som den længstlevende ægtefælle ejer.

Beskatning i dødsboet skal dog ikke ske, hvis den længstlevende ægtefælle succederer i de henlæggelser, der forholdsmæssigt vedrører den længstlevende ægtefælles virksomhed(er).

Ad c) Afdødes særbo skiftes adskilt fra fællesboet og omfatter én eller flere virksomheder, der har været drevet af afdøde eller den længstlevende ægtefælle sammen med én eller flere virksomheder, der tilhører længstlevende ægtefælles andel af fællesboet

Det kan have forskellige konsekvenser for den længstlevende ægtefælle, nemlig:

 • Når både afdødes særbo og fællesbo skiftes, vil den længstlevende ægtefælle være omfattet af enten a) eller b).
 • Når kun særboet skiftes, mens fællesboet udleveres til den længstlevende ægtefælle til uskiftet bo, anses de virksomheder, der tilhører fællesboet, for den længstlevende ægtefælles virksomheder ved den forholdsmæssige fordeling af henlæggelse til. Se afsnit C.E.12.4, når særboet skiftes, mens fællesboet udleveres til ægtefællen efter skattereglerne om uskiftet bo.

Undtagelse

Når den længstlevende ægtefælle

 • overtager afdødes virksomhed(er)
 • som den længstlevende ægtefælle har drevet sammen med egen virksomhed eller egne virksomheder

kan den længstlevende ægtefælle succedere i de henlæggelser, der forholdsmæssigt falder på afdødes virksomheder. Så skal den længstlevende ægtefælles henlæggelse ikke nedsættes forholdsmæssigt.

Se også

Se afsnit C.E.12.1.3 om beskatning af den længstlevende ægtefælle, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession