Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle overtager opsparet overskud efter VSL afsnit I med succession (afsnit C.E.12.1.3.1)
  • den længstlevende ægtefælle overtager henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II med succession (afsnit C.E.12.1.3.2).