Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle overtager afdødes virksomhed(er) (C.E.12.1.3.1.1)
  • den længstlevende ægtefælle overtager afdødes opsparede overskud i virksomhed(er), som længstlevende ægtefælle ejer (C.E.12.1.3.1.2).