Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige forhold for den længstlevende ægtefælle, der succederer i afdødes opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I i en virksomhed, som den længstlevende ægtefælle selv ejer.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Den længstlevende ægtefælles virksomhed(er) er drevet sammen med afdødes virksomhed(er).

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, hvor dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Regel

Den længstlevende ægtefælle kan med virkning fra begyndelsen af dødsåret succedere i afdødes

 • opsparede overskud inklusiv tilhørende virksomhedsskat
 • indskudskontoen og
 • mellemregningskontoen

ved udløbet af indkomståret før dødsåret. Se DBSL § 45, stk. 2.

Det er uden betydning om dødsboet er omfattet af

Den længstlevende ægtefælles virksomhed(er) er drevet sammen med afdødes virksomhed(er)

Når den længstlevende ægtefælles virksomhed(er) indgår i afdødes opsparede overskud sammen med afdødes egne virksomheder, kan den længstlevende ægtefælle overtage den forholdsmæssig del af afdødes

 • opsparede overskud inklusiv tilhørende virksomhedsskat
 • indskudskontoen og
 • mellemregningskontoen

ved udløbet af indkomståret før dødsåret, der vedrører den længstlevende ægtefælles virksomhed(er). Se DBSL § 45, stk. 3.

Den forholdsmæssige del skal beregnes efter forholdet mellem

 • den del af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
 • hele kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Den forholdsmæssige andel af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret beregnes efter forholdet mellem

 • værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret i den virksomhed eller de virksomheder, der indgår i dødsboet, og
 • samtlige aktiver, der er indskudt i virksomhedsordningen for den af ægtefællerne, der har drevet virksomhederne.

Ved udlodninger foretaget før den 22. december 2020 skulle de finansielle aktiver ikke indgå i beregningen af den forholdsmæssige andel. Ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 er dette ændret, således at de finansielle aktiver skal indgå i beregningen af den forholdsmæssige andel.

Se DBSL § 10, stk. 3, 3.-5. pkt., som efter § 45, stk. 3, 3. pkt. også skal bruges i dette tilfælde.