Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle overtager afdødes virksomhed(er) (C.E.12.1.3.2.1)
  • den længstlevende ægtefælle overtager afdødes henlæggelse til konjunkturudligning i virksomhed(er), som længstlevende ægtefælle ejer C.E.12.1.3.2.2.