Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår reglerne om skifte af afdødes særbo bruges (C.E.4.3.1)
  • skattemæssig behandling af særboet (C.E.4.3.2)
  • skattemæssig behandling af den længstlevende ægtefælle (C.E.4.3.3).