Indhold

Dette afsnit handler om

  • skattemæssig behandling af dødsboet når skiftet gennemføres (C.E.4.4.1)
  • skattemæssig behandling af den længstlevende ægtefælle (C.E.4.4.2)
  • skattemæssig behandling af dødsboet når skiftet ikke gennemføres med arv til den tidligere afdøde ægtefælles arvinger (C.E.4.4.3).