Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige regler, når et skiftet dødsbo slutter med at blive udleveret til den længstlevende ægtefælle.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Regel
  • Når beskatning efter DBSL afsnit II er sket inden dødsboets udlevering til den længstlevende ægtefælle.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle og afdøde ikke var separeret ved dødsfaldet.

Se afsnit C.E.4.1.1 om reglerne, når afdøde og den længstlevende ægtefælle var separeret ved dødsfaldet.

Regel

Når dødsboet er startet som et skiftet bo efter DBSL afsnit II og slutter med, at skifteretten udleverer dødsboet til den længstlevende ægtefælle, uden en eller flere af afdødes livsarvinger har fået deres arv, er dødsboet omfattet af reglerne i DBSL afsnit III om uskiftet bo mv.

Det gælder også, når dødsboet er startet som et skiftet bo efter DBSL afsnit II, og det slutter med, at den længstlevende ægtefælle overtager hele dødsboet efter arvelovens § 11, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4 (der svarer til reglerne om ægtefælleudlæg).

Se DBSL § 58, stk. 2, 1. pkt. og afsnit C.E.4.1.1.

Når der er sket skifte med afdødes legatarer eller arvinger, der ikke er livsarvinger, gælder reglerne i DBSL § 66. Se afsnit C.E.4.2.5 om udlodning til andre.

Bemærk

Når dødsboet er startet som et skiftet bo efter DBSL afsnit II og slutter med at blive udleveret til den længstlevende ægtefælle efter, at en eller flere af afdødes livsarvinger har fået deres arv (delvist skifte), skal dødsboet ikke behandles efter DBSL afsnit III, men fortsætte den skattemæssige behandling efter DBSL afsnit II. Se DBSL § 58, stk. 2, 2. pkt.

Når beskatning efter DBSL afsnit II er sket inden dødsboets udlevering til den længstlevende ægtefælle

Når der er sket afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, før dødsboet er udleveret til den længstlevende ægtefælle, skal beløb, som dødsboet har

  • betalt som restskat efter DBSL § 15, stk. 4, betales tilbage til den længstlevende ægtefælle
  • fået udbetalt som overskydende skat efter DBSL § 15, stk. 5, kræves op igen hos den længstlevende ægtefælle

Se DBSL § 58, stk. 2, 4. og 5. pkt.