Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelle regler, der gælder for særboet (C.E.4.3.2.1)
  • skattemæssig behandling af særboet, når det er skattefritaget (C.E.4.3.2.2)
  • skattemæssig behandling af særboet, når særboet ikke er skattefritaget (C.E.4.3.2.3).