Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for dødsboet, når

  • afdøde eller den længstlevende ægtefælle har brugt virksomhedsordningen efter VSL afsnit I på en virksomhed, der indgår i afdødes særbo
  • særboet skiftes, mens den længstlevende ægtefælle får udleveret fællesboet efter reglerne om uskiftet bo.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, hvor afdøde har et

  • særbo, der skiftes ved dødsfaldet og
  • et fællesbo, der udleveres til længstlevende ægtefælle efter reglerne om uskiftet bo efter reglerne i DBSL kapitel 11.

Se afsnit C.E.4.3.1 om, hvornår reglerne om skifte af afdødes særbo bruges.

Regel

Når særboet indeholder en virksomhed, hvor afdøde eller den længstlevende ægtefælle har brugt virksomhedsordningen i VSL afsnit I forud for dødsåret, gælder de almindelige regler i DBSL afsnit II om skiftede dødsboer.

Reglerne gælder kun for særboet. Se DBSL § 67 stk. 2-7.

Se også

Se afsnit

  • C.E.12.1 om regler for et skiftet dødsbo, når virksomhedsordningen i VSL afsnit I er brugt forud for dødsåret
  • C.E.4.3.2. om de almindelige regler for skattemæssig behandling af særboet.