Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for dødsboet, når

  • den længstlevende ægtefælle har opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I og
  • et uskiftet bo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælles stadig er i live.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter uskiftede boer, der skiftes, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Regel

Dødsboet skal ikke beskattes af noget opsparet overskud, når

  • andre arvinger får udloddet virksomhed(er) eller en andel af virksomhed(er) og
  • den længstlevende ægtefælle har opsparet overskud efter VSL afsnit I ved udgangen af indkomståret før det år, hvor skifte af det uskiftede dødsbo sker.

Beskatningen skal ske hos den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 74.

Se også

Se afsnit

  • C.E.12.4.1.2 om beskatningen af den længstlevende ægtefælle ved skifte af uskiftet bo, hvor virksomhedsordningen i VSL afsnit I har været brugt
  • C.E.4.4 om de almindelige regler ved skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.