Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad det betyder for dødsboet, når

  • den længstlevende ægtefælle har brugt konjunkturudligningsordningen efter VSL afsnit II
  • et uskiftet bo bliver skiftet, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter uskiftede boer, der skiftes, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Regel

Dødsboet skal ikke beskattes af nogen henlæggelse til konjunkturudligning, når

  • andre arvinger får udloddet virksomhed(er) eller en andel af virksomhed(er) og
  • den længstlevende ægtefælle har konjunkturudligningshenlæggelse efter VSL afsnit II ved udgangen af indkomståret før det år, hvor skifte af det uskiftede dødsbo sker.

Beskatningen skal ske hos den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 74.

Se også

Se afsnit

  • C.E.12.4.2.2 om beskatningen af den længstlevende ægtefælle ved skifte af uskiftet bo, hvor konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II har været brugt
  • C.E.4.4 om de almindelige regler ved skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.