Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Ejendomsværdiskat
  • Kursgevinst ved overtagelse af fast ejendom - KGL § 22, stk. 4
  • Undtagelse.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle skal beskattes efter skattereglerne om uskiftet bo mv. Se afsnit C.E.4.1.

Hovedregel

Den længstlevende ægtefælles indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Se DBSL § 60, stk. 1.

Beskatningen sker efter de almindelige regler for personbeskatning. Det gælder også for alle de indkomsttyper, der skal opgøres efter reglerne i personskatteloven, fx personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst mv.

Ejendomsværdiskat

Når den længstlevende ægtefælle bliver boende i en ejendom

  • der har tilhørt afdøde og
  • hvor ejendomsværdiskat er nedsat efter EVSL § 6, stk. 1

nedsættes ejendomsværdiskatten for den længstlevende ægtefælle efter dødsfaldet fortsat efter EVSL § 6, stk. 1, selv om den længstlevende ægtefælle ikke selv opfylder betingelserne. Det gælder også for det første indkomstår, hvor afdøde ville opfylde aldersbetingelserne og derfor er forskudsregistreret med nedslaget, og hvor dødsfaldet er sket, før afdøde havde fødselsdag. Se EVSL § 6, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.H.3.1 om de generelle regler om ejendomsværdiskat.

Kursgevinst ved overtagelse af fast ejendom - KGL § 22, stk. 4

Den længstlevende ægtefælle er omfattet af skattefrihed efter KGL § 22, stk. 4, af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån, når indfrielsen sker i forbindelse med, at ejendommen overtages. Se DBSL § 61.

Se også

Se afsnit C.B.1.4.3.6 om kursgevinst ved indfrielse af kontantlån og reglerne i KGL § 22, stk. 4.

Undtagelse

Der er særlige bestemmelser i dødsboskatteloven om beskatning af en erhvervsvirksomhed. Se afsnit C.E.4.2.2.2, når selvstændig virksomhed indgår i det uskiftede bo.