Indhold

Dette afsnit beskriver regler om udlodningsmodtagers skattepligt vedrørende aktiver, der er udloddet.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere i dødsboer, hvor den længstlevende ægtefælle skal beskattes efter skattereglerne om uskiftet bo mv. Se afsnit C.E.4.1.

Regel

Udlodningsmodtager beskattes på samme måde som en udlodningsmodtager i et dødsbo, der er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer). Se DBSL § 66, stk. 6.

Det gælder for alle reglerne i DBSL kapitel 6.

Se afsnit

  • C.E.3.4.1 om udlodningsmodtagers indkomstskattepligt af udloddede aktiver
  • C.E.3.4.4 om renter ved acontoudlodning og renter af boslod eller arvelod
  • C.E.3.4.5 om når udlodningsmodtager udfører arbejde for dødsboet

Når dødsboets aktiver eller nettoformue i boopgørelsen overstiger grundbeløbet i DBSL § 6, stk. 1, gælder reglerne om udlodningsmodtagers succession også. Se afsnit C.E.3.4.3.