Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan skatteberegning skal ske, og hvilket bofradrag der skal bruges, når dødsboet ikke er skattefritaget, og der sker fuldstændigt skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, hvor der sker fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se DBSL kapitel 12.

Hovedregel

Skatteberegningen sker efter reglerne i DBSL § 30, der omfatter dødsboer, der ikke er skattefritaget. Se DBSL § 71, stk. 3.

Undtagelse

De almindelige regler i DBSL § 30, stk. 2 og stk. 3, om bofradrag og mellemperiodefradrag gælder ikke. I stedet får dødsboet, uanset boperiodens længde, ét samlet fradrag i dødsboskatten. Se DBSL § 72, stk. 4.

Fradraget efter DBSL § 72, stk. 4, udgør et grundbeløb på 62.300 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 72, stk. 5.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 72, stk. 4, er reguleret til for de enkelte år
  • C.E.3.3.5 om beregning af dødsboskat.

Eksempel

Dette eksempel viser dødsboets indkomstopgørelse og beregningen af skat for bobeskatningsperioden ved skifte af uskiftet bo.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

  • Skifteretten har modtaget skiftebegæringen den 10. juli 2022.
  • Dødsboet er afsluttet med skæringsdag den 1. december 2022.

Bobeskatningsperiode: 10. juli - 1. december 2022

Boets indkomst

Investeringsbeviser i Danske Invest er udloddet til afdødes datter. Den skattepligtige gevinst, der er kapitalindkomst, er opgjort til


20.000

Bobeskatningsindkomst

 20.000

Aktier i Jyske Bank er solgt den 1. oktober 2022. Gevinsten beskattes hos den længstlevende ægtefælle

 0

Aktier i Danske Bank er udloddet til afdødes søn. Den skattepligtige gevinst er opgjort til 200.000 kr.

 200.000

Aktieindkomst

200.000

Se afsnit C.B.4.5 om beskatning af investeringsbeviser

Skatteberegning

Dødsboskat, 50 pct. af bobeskatningsindkomsten

10.000

Skat af aktieindkomst

27 pct. af

42 pct. af

57.200

142.800

200.000

15.444

59.976

75.420

Beregnet skat i alt

Bofradrag

85.420

-73.800

Dødsboskat og skat af aktieindkomst efter bofradrag

Foreløbige indkomstskatter

11.620

0

Restskat

11.620

Se afsnit

  • C.E.3.3.5.1.2 om skat af aktieindkomst i bobeskatningsperioden
  • C.E.15 om beløbsgrænser ved beregning af aktieskat og om bofradragets størrelse for forskellige år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen.