Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af dødsboet ved delvis skifte af det uskiftede bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Udlodning med succession.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, hvor der sker et delvis skifte af det uskiftede bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se DBSL kapitel 12.

Definition af delvis skifte af uskiftet bo

Ved delvis skifte af uskiftet bo forstås, at den længstlevende ægtefælle igen overtager dødsboet til uskiftet bo, efter at der er skiftet med en eller flere arvinger. Dog skal det være sådan, at mindst én livsarving efter den tidligere afdøde ægtefælle ikke har fået sin arv.

Se afsnit C.E.14 om definition af livsarving.

Regel

Der skal ikke ske en skatteansættelse og skatteberegning for dødsboet. Se DBSL § 71, stk. 4.

Udlodning med succession

Når dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6, kan dødsboet bruge reglerne om udlodning med succession. Se DBSL § 71, stk. 4.

Se også

Se også afsnit

Bemærk

Dødsboets løbende indtægter og udgifter beskattes hos den længstlevende ægtefælle. Det gælder også, hvis der sker udlodning af aktiver, hvor en fortjeneste skal beskattes. Se afsnit C.E.4.4.2 om den skattemæssige behandling af den længstlevende ægtefælle.