Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1.