SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal20-12-1020-12-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.752.SKATForbehold i afgørelser om genoptagelse efter anmodning samt ved anvendelse af TastSelv - styresignal29-11-1029-11-10Byggeri + Motorkøretøjer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + IT-løsninger for moms + Andet om moms + Generelt om punktafgifter + Arv og gaver + Energi og kuldioxid + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Miljøafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Tinglysningsafgift + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus + Glødelamper og elek. sikringer + IT-løsninger for afgifter + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Tonnageskat + Transfer pricing + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Afskrivninger og fradrag + Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Køb + Salg + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + IT-løsninger for ejendomme + Angivelse og betaling + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Arbejdsgiverkontrol + Regnskabsbestemmelser + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forsendelse og transitering + Erhvervsmæssig import + Særlige procedurer + Varemærkeforfalskning + Oprindelse + Tarifering + Eksport og proviantering + Kontingenter + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Told - efterkontrol + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + IT-løsninger for told + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + IT-løsninger for restancer + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Renter og gebyrer + Straf + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner Styresignal
SKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-1025-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal04-11-1004-11-10Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet Styresignal
SKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal20-08-1020-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-1007-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal29-03-1029-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Styresignal
SKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal02-03-1002-03-10Personlig indkomst Styresignal
SKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-1001-03-10Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal02-02-1002-02-10Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + International inddrivelse + Tvangsauktion Styresignal