Nr.Titel
21.015Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed
21.016Afgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil)
21.017Frikørsel af taxi/limousine
21.020Bortkommet tolddokument
21.021Regulering af registreringsafgift
21.022 AAnmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse
21.022 BFirmabiler
21.033Kvartalsafgift
21.034Registreringsanmeldelse
21.034 AAnsøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret som registreret forhandler
21.044 ENApplication - Export and refund of registration tax, 21.044 EN
21.047Erklæring om brændstofforbrug
21.051Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat
21.053Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
21.055Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte)
21.059Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj
21.059 DEAntrag auf Erlaubnis zum Privatgebrauch eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs in Dänemark
21.059 ENApplication for permission to drive a foreign-registered motor vehicle for private purposes in Denmark, 21.059 EN
21.062Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere
21.062 ENRequest for approval of letter to vehicle owners
21.063Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader
21.064Erklæring om bortkomne nummerplader
21.065Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte
21.071Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage
21.072Transittilladelse
21.078Bindende svar - Køretøjsoplysninger
21.078 DEFahrzeugangaben - Bindender Vorbescheid
21.078 ENBinding ruling - information about the vehicle - 21.078 EN
21.079Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter
21.082 DEAntrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Unternehmen)
21.082 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed)
21.082 ENApplication for an AKR number (Businesses)
21.083Ansøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret som nummerpladeoperatør
21.084Ansøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret
21.085Erklæring om straks-ibrugtagning
21.086 DEAusfuhr und Empfangsbestätigung eines Kraftfahrzeugs
21.086 DKUdførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj
21.086 ENExport and acknowledgement of receipt of motor vehicle
21.086 PLWywóz i pokwitowanie przyjęcia pojazdu silnikowego
21.091Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen, hvor der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter
21.092Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser for selvanmeldere, hvor der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter